นายวิศรุทร  บุญพา
นายวิศรุทร บุญพา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

จัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหาจาก :
18/08/2563 : รายงานการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 34
18/08/2563 : ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 22
21/05/2562 : ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน เมษายน 2562 30
09/06/2563 : ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 58
09/06/2563 : รายงานการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 37
22/05/2563 : โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาบัวข้างวัดโพธิ์ศรี-สะพาน หมู่ที่ 1 บ้านนาบัว 45
22/05/2563 : โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายพิบูลย์-บ้านแม่สัมพันธ์ 40
22/05/2563 : โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายจรัส ยศอ่อน 39
22/05/2563 : โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายเฉลิม-บ้านนายบุญเทียม 34
22/05/2563 : โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติที่ทำการ อบต.นาบัว 48
22/05/2563 : โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายป่าช้าเก่า 31
22/05/2563 : โครงการก่อสร้างถนน คสล ลงท่าน้ำลงลำห้วยหลวง 35
22/05/2563 : โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร ศพด.วัดโพธิ์ศรีสัตตนาต 36
22/05/2563 : โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร ศพด.ทุ่งสว่าง 30
22/05/2563 : โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร ศพด.สระด้วง 32
22/05/2563 : โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่่ 4 บ้านท่าหลักดิน 33
22/05/2563 : โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านยางซอง หมู่ที่ 10 30
18/05/2563 : รายงานการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือน เมษายน 2563 32
18/05/2563 : ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน เมษายน 2563 38
28/04/2563 : รายงานการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 63 47
28/04/2563 : รายงานการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือน มีนาคม 43
28/04/2563 : ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน มีนาคม 63 49
17/02/2563 : ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน มกราคม 2563 62
17/02/2563 : รายงานการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือน มกราคม 2563 51
09/12/2562 : ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 82
09/12/2562 : รายงานการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 95
21/05/2562 : รายงานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือน เมษายน 2562 115
10/04/2562 : ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน มีนาคม 2562 118
10/04/2562 : รายงานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือน มีนาคม 2562 100
19/03/2562 : ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 89
19/03/2562 : รายงานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 67
19/03/2562 : ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 71
22/02/2562 : โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านนาม่วง 70
22/02/2562 : โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านดอนอุดม 72
22/02/2562 : โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านยางซอง 78
22/02/2562 : โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านดอนอุดม 69
22/02/2562 : โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านท่าหลักดิน 70
22/02/2562 : โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านไผ่ 72
22/02/2562 : โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน อบต.นาบัว 67
22/02/2562 : โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านนาบัว 71
21/02/2562 : ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน มกราคม 2562 71
21/02/2562 : รายงานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือน มกราคม 2562 69
28/01/2562 : โครงการวางท่อระบายน้ำทางเข้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว 67
28/01/2562 : โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านนาบัว 75
28/01/2562 : โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านนาบัว 71
28/01/2562 : โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 บ้านนาทราย 69
28/01/2562 : โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำผู้พิการองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว 67
28/01/2562 : โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว 73
28/01/2562 : โครงการเทลานคอนกรีตด้านหลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว 62
24/12/2561 : ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 67


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด5
1 2 3 4 5 >>