นายวิศรุทร  บุญพา
นายวิศรุทร บุญพา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส3) ตาม พ.ร.บ.ภาษีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 

ลงข่าว: 22/05/2563ดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่าง :
เข้าชม : 56
พิมพ์หน้านี้