นายวิศรุทร  บุญพา
นายวิศรุทร บุญพา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

รายงานการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 

ลงข่าว: 18/08/2563ดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่าง :


เข้าชม : 35
พิมพ์หน้านี้