นายวิศรุทร  บุญพา
นายวิศรุทร บุญพา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

รูปภาพทั้งหมด

ค้นหาจาก :
แหล่งท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยว
 11   157
โครงการธานคารขยะ
โครงการธานคารขยะ
 1   169
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้พิการ
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้พิการ
 2   189
ศึกษาดูงานที่เทศบาลเมืองวังสะพุง จังหวัดเลย
ศึกษาดูงานที่เทศบาลเมืองวังสะพุง จังหวัดเลย
 1   189
รณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน
รณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน
 8   970
โครงการเฝ้าระวังอุบัติเหตุบนท้องถนน ประจำปี 2559
โครงการเฝ้าระวังอุบัติเหตุบนท้องถนน ประจำปี 2559
 7   1090
กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2559
กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2559
 14   1031
อบต.นาบัว ออกให้บริการแจกเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ
อบต.นาบัว ออกให้บริการแจกเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ
 4   924
งานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๗
งานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๗
 7   939
โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน
โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน
 3   948
โครงการฝึกอบมและศึกษาดูงาน (ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ)
โครงการฝึกอบมและศึกษาดูงาน (ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ)
 4   922
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556
 1   871
กีฬาสีสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2555
กีฬาสีสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2555
 6   916
วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2555
วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2555
 5   753


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1