นายวิศรุทร  บุญพา
นายวิศรุทร บุญพา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวนเพื่อนเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) ประจำปีงบประมาณ 2562 

ลงข่าว : 18/07/2562เข้าชม : 1045