นายวิศรุทร  บุญพา
นายวิศรุทร บุญพา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณายกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัวว่าด้วยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ..... 

ลงข่าว : 12/05/2563เข้าชม : 148