นายวิศรุทร  บุญพา
นายวิศรุทร บุญพา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

คณะผู้บริหาร

ชื่อ - นามสกุล :
นายวิศรุทร บุญพา
ตำแหน่ง :
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายณรงค์ สระแก้ว
ตำแหน่ง :
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายวิทยา รอดชมภู
ตำแหน่ง :
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1