นายวิศรุทร  บุญพา
นายวิศรุทร บุญพา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

กองคลัง

ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวอนงลักษณ์ บัวเกษ
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางธิดารัตน์ พระมนตรี
ตำแหน่ง :
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวสุภาภรณ์ ทิพย์สุนา
ตำแหน่ง :
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสุทิศา นิมาลา
ตำแหน่ง :
ผช.นักวิชาการเงินและบัญชี
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางกำไร สุวรรณน้อย
ตำแหน่ง :
ผช.จนท.พัสดุ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางบัวผัน พรมวงศ์
ตำแหน่ง :
แม่บ้าน
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวอิชญาพร นิยมไร่
ตำแหน่ง :
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
เบอร์ติดต่อ : 042-146560
อีเมล์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1