นายวิศรุทร  บุญพา
นายวิศรุทร บุญพา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

กองช่าง

ชื่อ - นามสกุล :
นายสุบรรร์ ทาศิริ
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายก้าน พระมนตรี
ตำแหน่ง :
นายช่างโยธา อาวุโส
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายปุรินทร์ เสนางคบุตร
ตำแหน่ง :
ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายพิชิตชัย พรมวงศ์
ตำแหน่ง :
ผช.ช่างโยธา
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายฤาชัย พระทัยบุตร
ตำแหน่ง :
คนงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายวีรพงษ์ ไขศรี
ตำแหน่ง :
คนงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวรุ่งนภา สุริยพันตรี
ตำแหน่ง :
คนงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1