นายวิศรุทร  บุญพา
นายวิศรุทร บุญพา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

กองการศึกษาฯ

ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวนวินดา แก้วน่าน
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวศิริธร อ่างคำ
ตำแหน่ง :
ผช.นักวิชาการศึกษา
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางชะบาไพร เสนางคะบุตร
ตำแหน่ง :
ครูผู้ดูแลเด็ก
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวรวีวรรณ ใจบุญ
ตำแหน่ง :
ครูผู้ดูแลเด็ก
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางนิภาพร ยืนนาน
ตำแหน่ง :
ครูผู้ดูแลเด็ก
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางช่อทิพย์ เสนางคบุตร
ตำแหน่ง :
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางเบญจวรรณ ศรีจันเทพ
ตำแหน่ง :
ครูผู้ดูแลเด็ก
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวบัววรรณ สุวรรณบุตร
ตำแหน่ง :
ครูผู้ดูแลเด็ก
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางแจ่มจันทร์ รักญาติ
ตำแหน่ง :
ครูผู้ดูแลเด็ก
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางกมลวรรณ แก้วน้ำคำ
ตำแหน่ง :
นักวิชาการศึกษา
เบอร์ติดต่อ : 042-146-560
อีเมล์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1