นายวิศรุทร  บุญพา
นายวิศรุทร บุญพา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

กองส่งเสริมการเกษตร

ชื่อ - นามสกุล :
นายจิรเมธ พริ้งเพราะ
ตำแหน่ง :
รองปลัด อบต. รักษาการ ผู้อำนวยการกอแงส่งเสริมการเกษตร
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางกาญยานี โพนเบ้า
ตำแหน่ง :
นักวิชาการเกษตร
เบอร์ติดต่อ : 042-146560
อีเมล์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1